Service

De fugle, som vi flytter væk for vores kunder er primært måger, krager, gæs og duer. Disse forårsager de største materielle og helbredsmæssige gener og skader for vores kunder.

At arbejde med dyr kræver viden og erfaring, derfor sidder vi med vores falkoner og jæger team, hvor vi samler alle de nødvendige informationer vi skal bruge inden vi kommer flyvende afsted til vores kunder. Vi kigger på bl.a. vejrforhold, ynglesæson, de antal fugle vi skal deportere, lokation, årstid, sikkerhed og taktik, for at kunne opnå det bedste og hurtigste resultater. Disse faktorer spiller en stor rolle, når vi skal regne prisen på vores arbejde. Som udgangspunkt tager vi ud til vores kunder, hvor vi medbringer vores falke, for at kunne teste og se hvordan andre fugle reagerer på dem. Denne test er en del af vores procedure og det koster kunden IKKE noget, at prøve os.

Her er nogle af de fuglearter, som vores kunder døjer med:

Måger
Vi kender allesammen til deres irriterende støj og aggressive adfærd især i ynglesæsonen, som starter ved tidligt forår og slutter sent efterår. Oveni det ved vi også, at deres afføring, som bl.a. kan indeholde forskellige smitsomme bakterier og vira, er noget som vi helst vil undgå, at have på bilen, båden, taget eller andre stedet på bygningen. Det som holder måger i byerne er de madrester, som de finder hist her og der, og måger er kendt for at spiser næsten alt. Vores opgaver hos Slagfalken er, at få dem flyttet væk til andre bæredygtige lokationer, hvor de kan finde mad i naturen i stedet for, at spise madraster, som vi mennesker desværre ikke altid er så gode til, at smide ud i skraldespanden.

Risici ved, at have måger i nærheden af mennesker er bl.a smitten med.:

• Bakterielle sygdomme som Salmonella enterica, hvilken giver smerter i maven, hovedpine, muskel- og ledsmerter, samt diarré.

Campylobacterinfektion, som forårsager utilpashed i maven og diarré.

• Tests fra Københavns Universitet har vist, at de også kan bære rundt på Covid-19 også kaldet Coronavirus.

• Insekter, parasitter og andet kryb er også, at finde i mågernes fjerdragt, da de også spiser syge og døde dyr.

Måger larm og støj
Måge på taget, klar til at lave ballade.

Krager
Hvert forår kommer de i store kolonier for, at yngle tæt på os mennesker og hvert efterår danner de store flokke, for at beskytte sig mod rovfugle (primært duehøgen). De kan ødelægge enhver søvn med deres skrig og larm, og lakken på dit køretøj er heller ikke sikret mod deres ætsende afføring. Krager er meget intelligente og er ikke særlig bange for, at komme tæt på mennesker.

• Forskere har fundet frem til, at krager kan bære bakterien Brachyspira hyodysenteriae.

Krager
Krager begynder, at være aktive ved daggry.

Gæs

Rigtig mange landmænd, som bl.a. dyrker hvedekorn har store problemer med gæs. De store gæs kommer i flokke og de kan æde op til 80 % af de ny såede korn, og de ødelægger også mange andre afgrøder i det de tramper dem. Dette kan stoppes med vores falke, som ikke er bange for, at vise deres dominans i luften og nede på jorden.

Duer
De duer, som vi ser i bybilledet kaldes også luftens rotter. De er en stor udgift især for boligselskaber, de offentlige- og private institutioner, samt firmaer, som har store bygninger og masser af plads. Duer yngler året rundt. Hvert år flyver der mange brevduer om kap rundt omkring i Europa, men ikke allesammen er god til, at vende tilbage til deres dueslag. I stedet finder de friheden i vores byer, hvor foder findes i gader og stræder og her bygger de også reder og med det kommer også deres afkom og en masse afføring. Altaner, gavle, carporte og lign. steder, hvor de kan søge ly er deres fortrukne sted, at yngle. Ude på landet er de gode til, at bosætte sig i stalder, hvor landmænd fodrer deres dyr. Her har de nem adgang til både mad og vand. Lagerbygninger er også et interessent sted for dem. I dele af bygninger finder de også plads, hvor de bygger redder og vokser sig hurtigt i antal på kort tid, idet de yngler flere kuld unger om året.

• Duer bærer rundt på flere smitsomme sygdomme og bakterier, som er farlige for os mennesker.

Duernes afføring kan være meget farlig.

Udover, at deportere/tvangsflytte måger, krager og måger, så opsætter vi også:

• Duefælder

• Duepigge

• Stålwirer

• Duenet