Naturlig deportering af fugle med falk

Virksomheder, boligforeninger, sygehuse, fabrikker, offentlige- og private institutioner og landmænd, betaler hvert år mange millioner kroner på, at forhindre fugleflokke i at ødelægge deres investeringer. Fugle yngler og med deres afføring og madrester ødelægger ejendomme og andet kapital især i ynglesæsonen og når de er på træk. Udover dette, så kan disse fugle bære på smitsomme sygedomme og vira, som er sundhedsskadelige for mennesker og andre dyr.

Deportering af fugle (måger, krager, gæs, duer mm.) med en falk er den mest naturlige og skånsomme metode man kan anvende, da vores falke er trænede til, at flyve efter en lokke, som en falkoner svinger med og dermed lokker falken til sig. På denne måde skræmmer falken de andre fugle i luften med sin tilstedeværelse. De andre fugle i luften tror, at falken er efter dem, men i virkeligheden er den trænet til at følge falkonerens instrukser og dermed angriber den ikke de andre fugle, men i stedet lægger den en psykologisk pres på dem. Visse fugle kan vi også gå på jagt efter i jagtsæsonen.

Afhængig af fuglekoloniens størrelse og fugle art, som vores falke skal deportere, kommer vi flere gange og intensivt ud med vores falke og skræmmer fuglene bort, indtil de har fundet sig en anden lokation, hvor de kan leve og yngle i fred.